Magdalo to promote welfare of retired AFP soldiers, personnel

Magdalo Para sa Pilipino (Magdalo) vowed to craft measures the will provide more protection to the welfare and benefits being received by retired soldiers and personnel of the armed forces and their families, once they win a congressional seat in the May midterm elections.

“Magdalo’s long-standing relationship with retired soldiers and their families has given it the comprehensive view of the often neglected and underrepresented sector of retired soldiers. We feel their pain and suffering, and it’s about time that we help them hear their voices,” said Gary Alejano, the party-list group’s first nominee.

He added: “We will waste no time once elected to office. We have identified priority measures, most of which seeks to ensure aid and guarantee benefits to retired soldiers and their families even after their term of service. We must let them feel that their government and its people appreciate all the blood and sweat they sacrificed for their country.”

Among the measures Magdalo plans to focus on if it clinches a seat in the House of Representatives are the upgrading of veteran’s pensions and benefits, the institutionalization of scholarship grants to dependents of soldiers, and the creation of the national military appreciation week.

Alejano heads the civilian volunteer organization Samahang Magdalo, which works hand-in-hand with the party-list group. Even before the Commission on Elections (Comelec) has approved its application as a party-list organization, it has been engaged in various socio-civic activities through the efforts and initiatives of its members, comprised mostly of retired soldiers and personnel of the military.

Part of the group’s advocacy to reform the government is fight corruption and maintain peace and order in the country. 

“A representative for retired soldiers and their families is a necessary step toward a meaningful move to provide them with the necessary attention and resources from the government they rightfully deserve,” Alejano said.

Other Magdalo nominees are its national spokesman and secretary general Francisco Ashley Acedillo and former Navy Lieutenant Manuel Cabochan.

Magdalo is one of the 79 party-list groups which the Comelec has accredited to run in the national and local elections in May. #

 

 

Tagalog version:

Kapakanan ng mga retiradong sundalo, pulis isusulong ng Magdalo sa Kongreso

 

Nangako ang Partido ng Magdalo Para sa Pilipino (Magdalo) na isusulong ang mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa kapakanan at benepisyo na kasalukuyang tinatamasa ng mga retiradong miyembro ng AFP at PNP at kanilang mga pamilya sakaling palarin sa darating na party list election sa Mayo.

 

“Ang matagal at matibay na relasyon ng Magdalo at nagretirong mga sundalo kasama ang kanilang pamilya ay nagbigay daan sa malalim na pagkakaunawa na ang sektor na ito ay madalas napababayaan at hindi nairerepresenta,” ani Gary Alejano, ang unang nominado ng Magdalo. “Nararamdaman namin ang sakit at paghihirap, at ngayon na nga ang oras upang pakinggan ang kanilang mga boses.,

 

Dagdag pa ni Alejano: “Hindi kami mag-aaksaya ng panahon at oras kasaling manalo ang aming grupo. Ngayon pa lamang ay alam na namin kung ano ang uunahin at kabilang dito ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nagretirong sundalo at kanilang pamilya kahit wala na sila sa serbisyo. Kailangan nating ipadama sa kanila na pinahahalagahan natin ang inialay nilang dugo’t pawis para sa bansa.”

 

Kabilang sa mga isusulong ng Magdalo ay ang pagpapataas ng pensyon at benepisyo ng mga beterano, pagbibigay ng scholarship grant sa kanilang mga dependent at ang paglunsad ng tinawag nitong “Linggo ng Pambansang Pagpapahalaga sa Militar.”

 

Pinangungunahan ni Alejano ang civilian volunteer organization na Samahang Magdalo, na nakikipagtulungan kasama ang Magdalo party-list.

 

Bago pa man aprubahan ng Commission on Elections (Comelec) ang pagpapatalaga nito bilang party-list group, sila ay nagsasagawa na ng mga iba’t ibang panlipunang gawain sa tulong at pangunguna ng mga miyembro nito na binubuo halos ng mga nagretirong sundalo at kawani ng militar.

 

Kasama sa adbokasiya ng grupo ang reporma ng gobyerno sa pagsugpo ng korapsyon at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa.

 

“Ang isang kinatawan para sa mga nagretirong sundalo kasama ang kanilang pamilya ay kailangan sa pag-usad ng makabuluhang pagkilos upang mabigyan sila ng nararapat na atensyon at mapagkukunan mula sa pamahalaan,” diin ni Alejano

 

Ang dating Navy Lieutenant na si Manuel Cabochan, at secretary general at spokesman na si Francisco Ashley Acedillo ang iba pang nominado ng Magdalo.

 

Ang Magdalo ay isa sa 79 na grupo ng party-list na aprubado ng Comelec na tumakbo sa pambansa at lokal na eleksyon sa Mayo. #