Senate OKs new proposal to strengthen career executive system in government

The Senate has approved on third and final reading Senate Bill No. 3215 which seeks to strengthen the career executive service (CES) in the government and protect it from political interference.

 

The CES is comprised of the senior managers and executive officers of the Government, who constitute the “third level” in the Career Service System.

 

The primary purpose of the bill is to correct structural flaws in the system stemming from the overlapping functions of the Career Executive Service Board (CESB) and the Civil Service Commission (CSC) through the transfer of the administrative supervision and management of CESB personnel under the CSC. The bill was authored by Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV, who as Chair of the Committee on Civil Service and Government Reorganization also served as the principal sponsor of the bill.

 

“Also, through this measure, it is expected that the principles of merit and fitness will be the prevailing norm among our career executive officers. It is hoped that the improved Career Executive System… will provide checks and balances and insulate the Career Executive Service and the Career Executive System Board from political interference and encourage the professionalization of our government managers and executives,” Trillanes said. #

 Pagpapalakas sa career executive system ng gobyerno, pasado na sa Senado

Inaprubahan ng Senado sa huli at pinal na pagbasa ang Senate Bill 3215 na naglalayong palakasin ang career executive service (CES) sa gobyerno at protektahan ito laban sa impluwensya ng pulitika.

Ang CES ay binubuo ng mga senior manager at executive officer ng pamahalaan na kakatawan sa tinatawag na “third level” ng Career Service System.

Layunin ng panukalang batas na ayusin ang mga problema at punan ang kakulangan sa kasalukuyang sistema dahil sa patung-patong na trabaho ng Career Executive Service Board (CESB) at Civil Service Commission (CSC) sa pamamagitan ng paglilipat ng administratibong pamamahala ng mga empleyado ng CESB sa ilalim ng CSC.

Ang pangunahing may-akda ng panukala ay si Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV, tagapangulo ng Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization.

“Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, ang prinsipyo ng merito at kaangkupan sa trabaho ang mangingibabaw na kultura sa ating mga career service officer. Inaasan din na maaayos ang Career Executive System, maiimplementa ang checks and balance at maiiwas ang Career Executive Service at Career Executive System Board mula sa impluwensya ng pulitika at mahihikayat ang propesyunalisasyon sa ating mga government manager at executive,” ani Trillanes.#