Trillanes backs 'reasonable' sin tax

Senator Antonio "Sonny" F. Trillanes IV on Friday said he is supporting the proposed legislation that will increase the excise tax imposed on liquor and tobacco products as long as the rates are reasonable.


"I am supporting the sin tax bill as a revenue measure since the rates will be indexed on the country’s inflation rate, provided, however, that the rates of increase should be reasonable," Trillanes said.

According to Trillanes, the proposal to increase the sin taxes should be within the parameters of realistic revenue targets and based on the current classification system of liquor and tobacco products.

Trillanes, who is a member of the Senate Committee on Ways and Means, explained that the proposed increase should "not kill the source of livelihood of our tobacco farmers."

"We have to ensure that the system to be implemented should be equitable and the rate should not be too high that it could cause the market to collapse and encourage smuggling of tobacco products," Trillanes added.

Under the House version of the sin tax bill, imposition of tax will be based on a single classification system which is unitary and the tax rate will be uniform, regardless of the quality of the products.

"This system is discriminatory against the lower-tier products and would favor the imported brands," Trillanes said.#

'Makatwirang' sin tax, suportado ni Trillanes

Suportado ni Senador Antonio "Sonny" F. Trillanes IV ang panukalang dagdagan ang buwis na ipinapataw sa alak at sigarilyo hangga’t ang karagdagang halaga ay naayon at makatwiran.

"Sinusuportahan ko ang sin tax bill bilang isang paraan ng pagdaragdag ng kita ng gobyerno sapagkat ang halagang ipapataw ay nakabase sa inflation rate ng bansa, ngunit ito rin ay dapat makatwiran," ani Trillanes.

Ayon kay Trillanes, ang panukalang taasan ang tinatawag na "sin tax" ay masasabing makatwiran kung ito ay naaayon sa makatotohanang revenue target at nakabase sa mga kasalukuyang klasipikasyon ng mga produktong alkohol at sigarilyo.

Paliwanag pa ng senador na miyembro ng Senate Committee on Ways and Means, ang panukalang batas ay hindi rin dapat magresulta sa pagbagsak ng kabuhayan ng mga magsasaka ng tabako.

"Kinakailangan na masigurado natin na ang sistemang ipapatupad ay pantay, at ang halaga ay hindi masyadong mataas na magiging dahilan upang bumagsak ang merkado at mahikayat ang pagpasok ng mga ilegal na sigarilyo," dagdag ni Trillanes.

Ayon sa bersyon ng Mababang Kapulungan, ang pagdaragdag sa "sin tax" ay nakabase sa isang klasipakasyon at pare-parehong rate maging ano pa man ang kalidad ng produkto.

"Ang sistemang ito ay discriminatory sa mga lower-tier products at maaaring paboran lamang nito ang mga banyagang produkto," giit ni Trillanes. #