Trillanes bats for modernization and regulation of interior design industry

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is batting for amendments to Republic Act No. 8534 in a bid to modernize and regulate the practice of interior design in the country.

 

Trillanes said that under his proposed Senate Bill No. 3139, the interior design industry will receive the boost it needs to make it more competitive globally and at par with international standards.

 

“The first Philippine Interior Design Act was put in place in 1998 in recognition of the growing number of professionals in the field of interior design in the country. It instituted policies and regulatory measures which sought to protect the interest of our Filipino interior designers,” said Trillanes during his sponsorship speech.

 

Trillanes, however, lamented that with the advances in technology and swift development in the industry, “it is necessary for us to introduce changes which would modernize the practice of interior design in the country to make it at par with the international standards and to enhance the competitive edge of the Filipino interior designers.”

 

SBN 3139, or to be known as the Philippine Interior Design Act of 2012, amends RA 8534 in order to update existing regulations on the registration, licensing and practice of interior design.

 

The proposed measure would protect the interest requiring local interior designers and enhance their competitive edge by mandatory professional education and upgrading the knowledge and skills of professional interior designers.

 

The young senator said only legitimate professionals will be allowed to practice the profession in the country. He added that the regulation involving special permits issued to foreign interior design professionals should be revisited to protect Filipino practitioners and the local industry.

 

“Many Filipino interior designers have attained international recognition and have been admitted to different international organizations because of their talent. Needless to state, there is an imperative necessity for us to maintain our edge in order for the Philippines to remain internationally competitive in the field of interior design,” Trillanes explained. #

 

Trillanes, nais isaayos ang propesyon sa interior design

 

Nais ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV na isaayos at gawing moderno ang industriya ng interior design sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act (RA) 8534 na nagre-regulate sa propesyong ito.

 

Sa ilalim ng inihain ni Trillanes na Senate Bill (SB) 3139, magkakaroon ng malaking pagbabago sa industriya ng interior design na higit na paglilinangin alinsunod sa internasyunal na pamantayan.

 

“Ang kauna-unahang Philippine Interior Design Act ay inihain noong 1998 sa pagkilala ng lumalaking bilang ng mga propesyunal sa larangan ng interior design sa ating bansa. Ito rin ay naglatag ng mga polisiya kung saan nilalayon nitong proteksyunan and interes ng mga Pilipinong interior designer,” ani Trillanes.

 

Ngunit ayon kay Trillanes, dahil sa pagsulong ng teknolohiya at progreso sa industriya, “kinakailangan magkaroon ng pagbabago upang gawing moderno ang propesyon ng interior design sa bansa na nakabatay sa internasyunal na pamantayan na huhubog sa kagalingan ng mga Pilipinong interior designer.”

 

Ang SB 3139 na kikilalan bilang Philippine Interior Design Act of 2012, ay aamyenda sa RA 8534 para baguhin ang kasalukuyang regulasyon sa propesyon ng interior design kabilang ang pag-rehistro at pagkuha ng lisensya ng mga interior designer.

 

Ang panukalang batas ay poprotekta sa interes  ng mga lokal na interior designer at huhubog sa kanilang competitive edge sa pamamagitan ng sapilitang edukasyong propesyunal at pagdaragdag ng kaalaman at kasanayan ng mga interior designer.

 

Ayon kay Trillanes, mga lehitimong propesyunal lamang ang papayagan sa bansa. Dagdag pa niya ang polisiya ng pag-iisyu ng permit sa mga  banyagang interior designer ay dapat pag-aralan upang maprotektahan ang mga Pilipinong interior designer at ang lokal na industriya.

 

“Maraming Pilipinong interior designer ang nakilala sa mundo at tinanggap sa iba’t ibang organisasyong pang-internasyunal dahil sa kanilang talento. Hindi na dapat pang sabihin ngunit kinakailangan nating pangalagaan ang ating kalamangan o edge nang sa gayon ang Pilipinas ay maaaring makipagsabayan sa mundo sa larangan ng interior design,” paliwanag ni Trillanes. #