Trillanes files bill allocating Malampaya Fund to power infrastructure rehab, power hike subsidy

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV files a bill authorizing the use of Malampaya Funds to finance the maintenance, rehabilitation, and replacement of energy infrastructure in preparation for and in response to natural and man-made calamities, as well as finance direct subsidy for energy consumption by end-users.

Trillanes said: “It is high-time that the Malampaya fund be finally put into good use to directly benefit the end-users of electricity.”

Trillanes explained that the Malampaya fund was created to finance energy resource development and exploitation programs and projects of the government. Contrary to this spirit of the law, however, during previous administration, said Fund was allegedly siphoned off to finance anomalous transactions such as those involving dubious Foundations linked to Mrs. Janet Lim-Napoles, which prompted the High Court to clip the discretionary powers of the President to touch the huge fund although it affirmed the constitutionality of utilizing the same insofar as energy resource development and exploitation programs and projects of the government are concerned.

“The Court ruling, however, puts the President in a quandary on whether he can use said Fund as subsidy for the direct benefit of electric end-users to minimize the financial brunt of the impending  power hike of the largest power distributor in the country."

"While I believe that the President has the power to allocate the Malapampaya Funds for the said purpose, I am filing this bill to finally settle the issue once and for all and to promote public interest by amending the more than three-decade old PD 910,” added Trillanes.

Under SBN 2049, or the bill amending Presidential Decree 910, Special Funds such as the Malampaya Fund, may be used to restore vital energy infrastructure affected by man-made and natural calamities such as Typhoon Yolanda. The bill also authorizes the use of the said Fund to directly subsidize energy consumption of end-users in case of market failure.

On December 9, the Energy Regulatory Commission approved the plan of the Meralco to implement up to P4.15 per kilowatt hour power rate increase, the highest in the country’s history, which will be distributed in three tranches. The price hike was said to be triggered by the increase in generation charges, which resulted from the scheduled maintenance shutdown of the Malampaya natural gas platform. This shutdown was compounded by simultaneous outages of other power plants, fuelling allegation of collusion among industry players.

Trillanes reminded, “In times of market failures such as the present power rate hike, the government must leave no stone unturned to safeguard every Filipino consumer’s interest. The effect of this power hike is to diminish an already weak purchasing power of marginalized Filipinos. Thus, finding solutions must be our top-most priority since bickering and misplaced politicking would not ease the burden of our kababayans.”

Earlier, Trillanes filed Senate Resolution 411 seeking to probe the power rate hike and the alleged collusion among power industry players to create an artificial increase in prices. He also urged the public to remain vigilant and utilize necessary political pressure on the Aquino administration to hasten its action on the matter.#


Tagalog Version:

 

Paggamit ng Malampaya Fund para sa rehabilitasyon ng imprastrakturang pang-enerhiya at pagsubsidiya sa mataas na singil sa kuryente, itinutulak ni Trillanes sa Senado

Naghain ng panukalang batas si Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV na nagbibigay daan sa paggamit ng Malampaya Fund para pondohan ang pagpapanatili, rehabilitasyon at pagpapalit ng mga imprastrakturang pang-enerhiya upang mapaghandaan at tugunan ang mga epekto ng mga kalamidad, gayon din ang pagsubsidiya sa enerhiyang ginagamit ng mga konsumer.

Sabi ni Trillanes: “Napapanahon na upang gamitin sa mas kapaki-pakinabang na paraan ang Malampaya fund kung saan direktang makikinabang ang mga konsumer ng elektrisidad."

Ipinaliwanag ni Trillanes na ang Malampaya Fund ay nilikha upang pondohan ang 'energy resource development and exploitation programs and projects' ng gobyerno. Subalit, saliwa sa layunin ng batas, noong nakaraang administrasyon, ang nasabing pondo ay di-umano’y ginamit sa mga maanomalyang transaksyon tulad ng kaduda-dudang Foundations na nauugnay kay Ginang Janet Lim-Napoles, na siyang nagtulak sa Mataas na Korte na limitahan ang discretionary powers ng Pangulo sa paggamit ng nasabing pondo bagama’t sumangayon ito sa legalidad ng paggamit nito para sa nasabing layunin.

“Subalit, ang nasabing desisyon ng Korte ay nagbibigay alinlangan sa Pangulo kung maaari niyang gamitin ang nasabing pondo bilang subsidiya para sa benepisyo ng mga konsumer ng kuryente at upang mabawasan ang problemang pinansyal dala ng pagtaas ng singil ng Meralco."

"Habang ako ay naniniwala na may kapangyarihan ang Pangulo na gamitin ang Malampaya Funds para sa nasabing layunin, inihain ko ang panukalang ito bilang solusyun sa naturang alinlangan at bilang mapangalagaan ang interes ng publiko sa pamamagitan ng pag-aamyenda sa mahigit tatlumpung taon  na batas na PD 910,” dagdag ni Trillanes.

Sa ilalim ng SBN 2049, o ang panukalang mag-aamyenada sa Presidential Decree 910, ang mga espesyal na pondo tulad ng Malampaya Fund, ay maaring gamitin upang isaayos ang mahahalagang imprastrakturang pang-enerhiya na naapektuhan ng kalamidad gaya ng Bagyong Yolanda. Binibigyang kapangyarihan rin ng nasabing pondo na direktang isubsidiya ang konsumpsyon ng kuryente kung sakaling magkaroon ng market failure.

Noong Disyembre 9, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang plano ng Meralco na isakatuparan ang hanggang sa P4.15 kada kilowat oras na pagtaas sa singil, ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa na hahatiin sa tatlong bahagi. Ang nasabing pagtaas sa singil ay dahil sa pagtaas ng generation charges na dulot ng nakaskedyul ng pagsasara para sa pagsasaayos ng Malampaya natural gas platform. Ito ay pinaigting pa ng sabay-sabay  na pagsasara ng iba pang power plant na bunga umano ng posibleng sabwatan ng mga ito.

Ipinaalala ni Trillanes, “Sa panahong tulad nito na may market failure, marapat lamang na gawin ng gobyerno lahat ng makakaya nito upang protektahan ang interes ng bawat konsumer. Ang epekto ng pagtaas ng singil na ito ay bawasan pa ang mahina nang purchasing power ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya ang paghahanap ng paraan ay ang dapat na prayoridad sapagkat ang pamumulitika at pag-aaway ay walang magagawa upang maibsan ang problema ng ating mga kababayan.”

Nauna nang inihain ni Trillanes ang Senate Resolution 411 na naglalayong imbestigahan ang sobrang pagtaas ng singil sa kuryente at ang di umano’y pagsasabwatan ng mga planta ng kuryente upang magkaroon ng artipisyal na pagtaas sa presyo ng kuryente. Hinikayat din niya ang publiko na manatiling mapanuri at gamitin ang nararapat na political pressure sa Administrasyong Aquino upang mapabilis ang aksyon nito sa nasabing problema.#