Trillanes: Focus more on the character of the candidates

OFFICE OF SENATOR ANTONIO “SONNY” F. TRILLANES IV

PRESS RELEASE
26 FEBRUARY 2013

Trillanes: Focus more on the character of the candidates

Reelectionist Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is urging voters to be aware and discerning of the character and mettle of the candidates for the 2013 midterm polls to ensure that only deserving elective officials who can forward the country to national development are in the government.

“The power to choose our own leaders is given only once every three years – this is the essence of democracy. Kung kaya’t ito pong darating na halalan marami pong mambobola, maraming magaling magsalita, marami may black propaganda. Kaya kailangan magsusuri tayo ng maayos,” said Trillanes, who is running under the administration ticket Team PNoy.

“Para masuri nating husto ang kanilang pagkatao, itanong natin: unang-una, sila ba ay may malasakit sa kapwa at bayan? Pangalawa, sila ba ay mapagkakatiwalaan na hindi mang-aabuso at mangungurakot? Pangatlo, sila ba ay kumakatawan sa inyong mga hinahangad para sa ating bayan? At higit sa lahat, sa panahon ng pang-aapi at pang-aabuso, maaasahan ba sila na tumayo at makipaglaban para sa inyong karapatan? The advent of information technology and social media have given us voters the capacity to verify any claim made by any candidate. Thus, we must use this potential to our advantage and empowerment. We wield the information and we must translate this into our votes,” he said.

“Kung iyan po ang inyong mga batayan, makakasigurado po ako na wala na po kayong kandidatong pipiliin pa kung hindi ang mga kandidatong mula sa Team PNoy!” Trillanes added emphatically.

Trillanes has been one of the most productive senators with a total of 734 bills and resolutions filed during the 14th and 15th Congress, of which 30 have been passed into law. He also ranked second both in terms of the number of national bills sponsored in the plenary and number of committee hearings conducted.

Trillanes is currently the chair of the Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization, the Senate Committee on Amateur Sports Competitiveness, and the Senate Select Oversight Committee on Government Procurement.

Trillanes added: “I urge voters to be vigilant and make sure that they only elect leaders who have the ascendancy to promote good governance. Tapat dapat sa mga mahihirap at sa paglaban sa kurap.”

Tagalog version

Trillanes: Karakter ng mga kandidato busisiing mabuti

Nanawagan ang muling tumatakbong si Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV sa mga botante na alaming mabuti ang karakter ng mga 2013 senatoriable upang masigurado na tanging ang mga karapat-dapat lamang ang mahahalal sa Senado.

“Ang kapangyarihan nating bumoto ng ating mga lider ay binibigay lamang ng isang beses kada tatlong taon – ito ang esensya ng demorkrasya. Kung kaya’t ito pong darating na halalan marami pong mambobola, maraming magaling magsalita, marami ang may black propaganda. Kaya kailangan suriin natin ng mabuti ang lahat ng kumakandidato nang malaman natin kung sino ang totoo at ang nagkukunwari lamang," ani Trillanes na tumatakbo sa ilalim ng Team PNoy.

“Para masuri natin ng husto ang kanilang pagkatao, itanong natin: unang-una, sila ba ay may malasakit sa kapwa at bayan? Pangalawa, sila ba ay mapagkakatiwalaan na hindi mang-aabuso at mangungurakot? Pangatlo, sila ba ay kumakatawan sa inyong mga hinahangad para sa ating bayan? At higit sa lahat, sa panahon ng pang-aapi at pang-aabuso, maaasahan ba sila na tumayo at makipaglaban para sa inyong karapatan? Dahil sa makabagong teknolohiya, mas madali para sa atin ang mangalap ng impormasyon, ang magsaliksik ukol sa mga kandidato at alamin ang kanilang mga sinasabi. Gamitin sana natin ito upang makaboto tayo ng wasto ng magagaling na mga lider,” dagdag ni Trillanes.

“Kung iyan po ang inyong mga batayan, makakasigurado po ako na wala na po kayong kandidatong pipiliin pa kung hindi ang mga kandidatong mula sa Team PNoy!” ayon pa sa senador.

Si Trillanes ay isa sa mga maituturing na pinakamasipag na senador na nagtala ng 734 panukalang batas at resolusyon sa loob ng ika-14 at ika-15 Kongreso, 30 sa mga ito ay naisabatas na. Siya ay pumangalawa rin sa dami ng panukalang batas na inisponsor sa plenaryo at sa dami ng isinagawang committee hearing.

Si Trillanes ay kasalukuyang tagapangulo ng Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization, Senate Committee on Amateur Sports Competitiveness, at Senate Select Oversight Committee on Government Procurement.

Muling panawagan ni Trillanes: “Hiling ko lang po sa ating mga botante, sana po tayo ay maging mas mapanuri at tiyakin natin na ‘yun lamang mga lider na may kakayanang mamahala ng maayos ang ating ihahalal. Tapat dapat sa mga mahihirap at sa paglaban sa kurap.”#