Trillanes: Let’s address first the basic problems of education

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV wants the government to solve the basic problems confronting the education sector instead of pushing the K to 12 program of the Department of Education (DepEd).

The government rolled out the K to 12 program this June to produce “employable youth”, but at a hearing last June 5 of the Senate Committee on Education, no less than DepEd admitted that the additional two years in basic education would not address the diminishing quality of education.

According to Trillanes, the poor quality of the country’s education system will only be solved by first addressing the fundamental problems such as lack of teachers, low salary, shortage of classrooms, chairs and textbooks.

“Once we provide a conducive learning environment, it’s going to reflect on the student’s performance in school. We’ll have to do those basics first before we think of more complex issues of curriculum change,” Trillanes explained. 

Trillanes, however, clarified that he was not totally against the K to 12 program. “I’m not ruling it out. But we can’t really pinpoint the problem if we haven’t solved the basic problems first because, like I’ve said, the 10-year basic education program worked for generations before and the public school system before was competitive with the private school. Besides, the economic burden of two more years may be too much to bear for the parents during these trying times.”

Trillanes also debunked DepEd’s claim that the program will address the youth unemployment, saying “If the college graduates don’t have employment opportunities then how much more for the high school graduates? So whether they are employable or not, will they be employed to begin with?”

According to Trillanes, K to 12 plan will not only entail additional costs to government but also to parents who are already burdened by the escalating prices of food, utilities, gasoline and LPG, among others. #

 

Trillanes, pinauuna ang pagtugon sa kakulangan sa guro at silid-aralan bago K to 12
 
Hinikayat ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang pamahalaan na resolbahin muna ang mga pangunahing problema ng edukasyon gaya ng kakulangan ng mga guro at silid-aralan bago isulong ang programang K to 12 ng Department of Education (DepEd).
 
Ito ay matapos aminin ng mismong mga opisyal ng DepEd sa nakaraang hearing ng Senate Committee on Education na ang karagdagang dalawang taon ay hindi sagot sa pababang kalidad ng sistema ng pangunahing edukasyon sa bansa.
 
Binigyang-diin ni Trillanes na ang mababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay mareresolba lamang kung mabibigyan ng kaukulang atensyon ng pamahalaan ang mga pangunahing problema gaya ng kakulangan at mababang sahod ng mga guro, at kakulangan ng mga silid-aralan, upuan at libro.
 
“Kapag nabigyan natin ng maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ang mga estudyante, ito ay makikita sa kanilang performance sa paaralan. Kailangan nating solusyonan ang mga problemang ito bago tayo mag-isip ng mas kumplikadong isyu ng pagbabago sa curriculum,” paliwanag ni Trillanes.
 
Bagama’t nananatiling bukas ang senador sa K to 12, hindi ito lubusang kumbinsido sa programa na sinimulang ipatupad ng DepEd noong isang buwan.
 
“Hindi ko ito isinasantabi. Pero hindi natin malalaman ang problema kung hindi muna natin sosolusyonan ang mga pangunahing problema dahil tulad nga ng sinabi ko ang 10-taong basic education ay nagamit ng mga nakaraang henerasyon at ang mga pampublikong paaralan dati ay kayang makipagsabayan sa mga pribadong paaralan,” ani Trillanes. “Bukod dito, ang gastos dahil sa dagdag na dalawang taon ay di makatarungan na para sa mga magulang.”
 
Pinabulaanan rin ni Trillanes ang sinasabi ng DepEd na ang naturang programa ang solusyon sa kawalan ng trabaho sa mga kabataan.
 
Aniya, ang K to 12 ay hindi lamang karagdagang gastos para sa gobyerno kundi sa mga magulang na kasalukuyang nahihirapan na sa mataas na presyo ng pagkain, kuryente, tubig, petrolyo at iba pa. #