Trillanes: Probe SSS, Philhealth contribution hikes

Senator Antonio "Sonny" F. Trillanes IV files resolutions to investigate the impending increase in the monthly contributions of members of the Social Security System and the Philippine Health Insurance Corp this January 2014.
 
"In the midst of the energy situation in the country, and the country's reeling from a chain of natural and man-made disasters, here comes another burden which would definitely have an effect in the take home pay of the members who did not receive corresponding salary increase," said Trillanes.

SSS is set to implement the raise in contribution schedule of its members, from the present 10.4 percent to 11 percent, in order to reduce its unfunded liability of about P1.1 trillion by P166 billion or 15 percent, and to extend the Social Security Fund until 2043. This is said to affect 30.04 million SSS members and 871,642 employers.
 
Under Senate Resolution No. 434, Trillanes seeks to review the financial statement of SSS and its financial viability, and to determine if the proposed increase is reasonable.
 
Meanwhile, PhilHealth is also set to increase premium contribution of its members. Those employed will pay the monthly premium of 2.5 percent of their salary. Salary bracket floor shall start at P8,000 and pegged at 35,000. This increase was justified by Malacañan by saying that this increase is necessary to endure sustainable social protection program for those who need the assistance of the government.
 
Senate Resolution No. 435 also seeks to review the status of the National Health Insurance Fund and the reason of the increase, and determine of it the same is reasonable.
 
Both these impending increases are allegedly said to be approved without adequate consultation among its members.
 
“We need to scrutinize the bases of these increases so that we can propose measures in order to shield the public from the burden these hikes would cost to them," Trillanes emphasized.#
 

Tagalog version:

 Trillanes, nais busisiin ang dagdag na kontribusyon sa SSS at Philhealth
 
Naghain si Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ng mga resolusyon upang mag-imbestiga sa mga naka-ambang pagtataas ng buwanang kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System at Philippine Health Insurance Corp ngayong Enero 2014.
 
“Sa gitna ng problema sa sektor ng enerhiya at pilit na pagbangon ng bansa mula sa epekto ng mga kalamidad, naririto na naman ang panibagong pasanin na siguradong makaapekto sa naiuuwing sahod ng mga miyembro ng SSS at PhilHealth na hindi naman nakakatanggap ng karampatang pagtaas sa suweldo,” ayon kay Trillanes.
 
Ang SSS ay nasabing magpapatupad ng pagtaas ng iskedyul ng kontribusyon mula sa ngayong 10.4 porsyento, na magiging 11 porsyento, upang mabawasan ng P166 billion o 15 porsyento ang unfunded liability nito na P1.1 trillion, at para na rin pahabain ang Social Security Fund hanggang 2043. Ito ay sinasabing makaapekto sa 30.04 milyong miyembro ng SSS at 871,642 mga employer.
 
Sa ilalim ng Senate Resolution No. 434, nais suriin ni Trillanes ang financial statement at ang kakayahang pinansyal ng SSS, at para matukoy kung ang panukalang pagtaas ay makatwiran.
 
Samantala, ang PhilHealth ay maka-amba ring magtaas ng premium contribution ng mga miyembro nito. Ang mga empleyado ay nasabing magbabayad ng buwanang premium na 2.5 na porsyento ng kanilang sahod. Ang salary braket floor ay magsisimula sa Php8,000 hangang Php35,000. Katwiran ng Malacañan, ang pagtaas ay kailangan upang mapanatili ang social protection program para sa mga nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno.
 
Ang Senate Resolution No. 435 na inihain ni Trillanes ay naglalayon ding pag-aralan ang katayuan ng National Health Insurance Fund, ang dahilan ng pagtaas, at ang pagtukoy kung makatwiran nga ba ang pagtaas na ito.
 
Ang parehong naka-ambang pagtaas di-umano’y naaaprubahan ng walang sapat na konsultasyon sa mga miyembro nito.
 
“Kailangan nating suriin ang basehan ng mga pagtataas na ito upang makapaghain tayo ng mga nararapat na aksyon at panukala na magpo-protekta sa publliko mula sa bagong  pasanin na ito,” giit ni Trillanes. #