Trillanes pushes for Cost of Living Allowance for gov't employees

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV has sponsored Senate Bill No. 286 or the bill providing for an additional allowance for all government employees, through the Cost of Living Allowance (COLA).
 
According to Trillanes, chairman of the Senate committee on Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation: “This bill seeks to address the recent predicaments of our government employees brought by the recent upsurge in the inflation rate and the spiralling prices of gasoline and basic commodities.”
 
“This additional allowance, to be called the Cost of Living Allowance (COLA), seeks to aid their living conditions and make it easier for them to meet the basic needs of their families for shelter, daily sustenance, education and medical attendance”.
 
Under SBN 286, all civilian government employees and uniformed personnel, whether employed by national or local government agencies, whether occupying regular, contractual or casual positions shall receive an additional allowance of Php 5,000, to be given on a monthly basis. This shall be implemented across-the-board, on top of other existing mandatory allowances they are currently receiving.
 
“The recent adjustment in the salary of our government employees, through Executive Order No. 201, has been rendered insufficient due to the increasing cost of living. It is just right that we give them additional support and recognize their efforts in the government service by providing them additional financial assistance through this COLA,” Trillanes further explained.#
 
 
 
Trillanes tinutulak ang pagbibigay ng Cost of Living Allowance para sa mga kawani ng gobyerno
 
 
Ini-sponsor ng komite ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang Senate Bill No. 286 o ang panukalang magbibigay ng dagdag allowance sa mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng Cost of Living Allowance (COLA).
 
Ayon kay Trillanes, chairman ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation: “Nais tugunan ng panukalang ito ang hinaing ng ating mga kawani dulot ng kasalukuyang pagtaas ng inflation rate at mga presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin.”
 
“Inaasahan natin na ang dagdag na allowance na ito, na tatawaging Cost of Living Allowance (COLA), ay makatutulong na matustusan ang pangunahing pangangailan ng pamilya ng ating mga kawani para sa tirahan, pang-araw-araw na gastos, pagpapaaral o pagpapagamot.”
 
Sa ilalim ng SBN 286, ang lahat ng kawani ng gobyerno, at mga sundalo at pulis, nasa national man o lokal na pamahalaan, may regular, casual, o contractual na status, ay makatatanggap ng dagdag na P5,000.00 kada buwan, maliban pa sa ibang regular na allowance na kasalukuyang tinatanggap ng mga ito. 
 
“Masasabing hindi sapat ang huling pagtaas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, sa pamamagitan ng Executive Order 201, dahil sa patuloy ding pagtaas ng cost of living. Tama lamang na bigyan natin ng dagdag suporta at kilalanin ang serbisyo ng ating mga kawani sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag tulong pinansiyal o COLA,” paliwanag pa ni Trillanes.#