TRILLANES PUSHES FOR GOVERNMENT PHYSICIANS’ SALARY HIKE

Senator Antonio F. Trillanes IV, chairman of Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, led the hearing and pushed for the passage of Senate Bill No. 526, or the bill seeking to increase the salary of government physicians and additional incentives.
 
“There has been continuous exodus of Filipino physicians abroad to seek better paying jobs. Some even gave up their license to become nurses abroad. This outflow of doctors, which has resulted to an alarming ratio of one doctor to 1,429 Filipinos, could get worse if we do not provide them a better working condition, and decent pay and benefits commensurate their qualifications,” according to Trillanes, author of SBN 526.
 
At present, the minimum salary grade for government physicians, Medical Officer I, is Salary Grade 16, which is equivalent to Php28,417.00.
 
Trillanes seeks to address this alarming outflow of doctors and its repercussions by increasing their base pay to not lower than Salary Grade 27, equivalent to Php73,937.00. In addition, government physicians will also be entitled to monthly allowances for transportation, representation, food and medical needs. Aside from this, those who have rendered three years of government service will also receive an annual loyalty service pay of Php 50,000, and those who spent at least five years of continuous government service will also be qualified for an educational grant.
 
“Consistent with our aim of uplifting the welfare of our government workers through providing them with decent pay and benefits, we hope that this measure would also entice our doctors to practice in the country, especially in rural areas, and eventually improve the delivery of basic health services in the country,” Trillanes added.#
============================================
 
 
 
 
Trillanes isunusulong ang mataas na pasahod para sa mga doktor sa gobyerno
 
Pinangunahan ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang pagdinig ng Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation at ang pagsulong sa Senado ng Senate Bill No. 526, o ang panukalang magtataas ng sahod at magbibigay ng iba pang benepisyo sa mga doktor sa gobyerno.
 
“Patuloy na nangingibang bansa ang marami sa ating mga doktor dahil sa mas magagandang oportunidad doon. Ang iba pa ay di na ginagamit ang kanilang lisensiya bilang doktor upang maging nars sa ibang bansa. Ang ganitong sitwasyon, na nagdudulot ng kakulangan ng doktor sa bansa (isang doktor sa bawat 1,429 na Pinoy), ay maaari pang lumala kung di natin bibigyang-pansin ang kanilang mga pangangailangan tulad nang pagkakaroon nang maayos na pasahod na nararapat sa kanilang kwalipikasyon at pinag-aralan,” ani Trillanes, may-akda ng SBN 526.
 
Sa kasalukuyan, nasa Salary Grade 16, o may katumbas na Php28,417, ang pinakamababang salary grade para sa mga doktor na nasa gobyerno.
 
Nais solusyunan ni Trillanes ang nakababahalang pag-alis ng mga doktor at mga epekto nito sa pamamagitan nang pagtaas ng base pay ng mga doktor sa Salary Grade 27, o katumbas ng Php73,937.00. Sila rin ay mabibigyan ng buwanang allowance para sa ‘transportation, representation, food and medical needs.’ Bukod pa rito, ang mga nagsilbi nang tatlong taon sa gobyerno ay makatatanggap ng taunang loyalty service pay na  Php 50,000, at ang may tuloy-tuloy na limang taon sa serbisyo naman ay maaaring mabigyan ng educational grant.
 
“Katulad pa rin ng ating hangarin na mapabuti ang kapakanan ng ating mga manggagawa sa gobyerno sa pamamagitan nang pagtaas ng kanilang sahod, inaasahan din natin na sa pamamagitan ng panukalang ito, maeengganyo ang  ating mga doktor na manilbihan dito sa bansa lalo na sa mga probinsiya, nang sa huli ay mas mapabuti ang pagbibigay ng health services sa ating ang mga kababayan,” dagdag pa ni Trillanes.#