Trillanes pushes for pay raise for gov’t doctors

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is seeking to increase the salary scale and provide additional benefits to doctors employed by government in a bid to stem the steady exodus of Filipino physicians overseas to seek high-paying jobs.

 

“Senate Bill No. 319 seeks to address this alarming outflow of doctors and its repercussions by increasing the salary of government physicians and providing additional incentives,” said Trillanes, chairman of the Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization.

 

His proposal, he added, “also aims to afford our government doctors the right to a decent pay and benefits long withheld from them.”

 

At present, the basic salary of public doctors in local government hospitals is pegged at grade 16 or about P26,878 a month, while doctors conferred by Department of Health (DOH) is pegged at grade 21 or P39,493.

 

“This does not do justice to our hardworking doctors who have spent years in their studies and whose duties go beyond the normal eight-hour workload.”

 

With this, Trillanes wanted to adjust the minimum base pay of physicians working in government to not lower than salary grade 27 or P62,670.

 

Trillanes said this situation has prompted doctors to flee to greener pastures, making the Philippine the second-largest exporter of physicians next to India as reported by the World Health Organization (WHO).

 

“Consequently, the exodus of doctors in the last five years is exacting a toll on the country’s already second-rate health service. The ratio of doctor vis-à-vis patients in the Philippines is one doctor per 28,493 patients, a far cry from the ideal 1:1000 ratio prescribed by the WHO,” Trillanes pointed out.

 

In his proposed measure, Trillanes is also pushing for an annual loyalty pay equivalent to P50,000 to public doctors who have rendered at least three consecutive years of service.

 

The legislation likewise provides for transportation allowance of P10,000 to P18,000 depending on the municipality, food allowance from P5,000 to P12,000 and medical allowance ranging from P5,000 to P10,000 per month.

 

In addition, Trillanes seeks to provide educational grant not exceeding P200,000 for government physicians who have rendered at least five years of continuous service. #

 

 

Dagdag sahod at benepisyo para sa mga pampublikong doktor, isinusulong ni Trillanes

 

Isinusulong ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang panukalang batas na naglalayong taasan ang sahod at dagdagan ang mga benepisyong natatanggap ng mga pampublikong doktor upang mapigilan ang kanilang pangingibang bansa para sa mas mataas na kita.

 

 “Ang Senate Bill No. 319 ay naglalayong tugunan ang tumataas na bilang ng mga manggagamot na nangingibang bayan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang mga sweldo at pagdaragdag ng kanilang mga benepisyo,” ani Trillanes, tagapangulo ng Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization.

 

Ayon pa sa kanya, ang panukalang batas ay “naglalayong ibigay ang nararapat na disenteng sweldo at benepisyo na matagal nang hindi ipinagkakaloob” sa mga pampublikong doktor.

 

Sa kasalukuyan, ang paunang sweldo ng doktor sa mga lokal na ospital ay nakabase sa Salary Grade (SG) 16 o P26,878 kada buwan, habang ang mga doktor naman na ginawaran ng posisyon ng Department of Health (DOH) ay nakabase sa SG 21 o P39,493.

 

“Ito ay hindi makatwiran para sa mga masisipag nating doktor na naglaan ng napakahabang panahon sa pag-aaral at ang oras ng trabaho ay lumalagpas sa karaniwang walong oras,” giit ni Trillanes.

 

Dahil dito, nais ni Trillanes na itaas ang pangunahing sahod ng mga pampublikong doktor nang hindi bababa sa SG 27 o P62,670.

 

Sinabi ni Trillanes na ang mababang sweldo ang nagtutulak sa mga Pilipinong doktor na mangibang bayan para sa mas magandang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa ulat ng World Health Organization (WHO) ang Pilipinas ay pumapangalawa sa India sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga doktor na nangingibang bayan.

 

 “Bunsod nito, ang pangingibang bayan ng mga Pilipinong doktor noong nakalipas na limang taon ay lalong nagpalugmok sa kalagayan ng health service sa bansa. Ang ratio ng doktor sa mga pasyente sa Pilipinas ay isang doktor kada 28,493 na pasyente na higit na malayo sa ideal na 1:1,000 ratio na tinadhana ng WHO,” paliwanag ni Trillanes.

 

Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, hangad ni Trillanes na mabigyan ng taunang loyalty pay na nagkakahalagang P50,000 ang mga pampublikong doktor na nagserbisyo ng tatlong sunod-sunod na taon o higit pa.

 

Nakasaad din sa panukala na bibigyan ang mga ito ng kaukulang transportation allowance na nagkakahalagang P10,000 hanggang P18,000 depende sa munisipalidad; food allowance mula P5,000 hanggang P12,000; at medical allowance mula P5,000 hanggang P10,000 kada buwan.

 

Dagdag pa rito, gusto ni Trillanes na magbigay ng educational grant na hindi lalagpas sa P200,000 para sa mga pampublikong doktor na hindi bababa sa limang taong tuloy tuloy na serbisyo. #