Trillanes pushes for transfer of seat of government

Senator Antonio “Sonny” Trillanes IV filed a bill pushing for the creation of a commission that will study and review if there is a need to retain Manila and the National Capital Region as the country’s capital and the seat of national government.

 

“The relocation of a nation’s capital and government center is a monumental task. National capitals occupy a commanding position in the stature and development of nations. They are the visible symbols of national pride and a defining vehicle for national progress,” said Trillanes.

 

Trillanes, however, explained that decades after the city of Manila and NCR became the country’s capital and the seat of national government in 1976, “lack of urban planning as manifested by antiquated drainage systems, traffic gridlocks, hazardous air quality, and compounded by the proliferation of illegal settlers make Metro Manila a place with only little space for development.”

 

“Metro Manila is a capital which could hardly stand proud in the ranks of national capitals throughout the world,” Trillanes lamented.

 

“To better administer government transactions, as well as spur development in other areas of the country, it is high time to comprehensively study the potential of relocating and transferring of the national capital and permanent seat of the national government of the country from the City of Manila and the National Capital Region,” the young senator added.  

 

Under Senate Bill No. 655, an ad hoc study commission will be established to look into this. The body will be composed of three commissioners, who will be appointed by the President, and a secretariat that will provide technical and administrative assistance to the commission. 

 

Within two years after its commencement, the commission will submit to the President a report of its study and recommendations. #

 

 Tagalog Version


Trillanes, isinusulong ang paglipat ng sentro ng pamahalaan ng bansa

 

Naghain si Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ng panukalang batas na bubuo ng isang komisyon upang pag-aralan kung nararapat bang panatilihin ang Maynila at ang National Capital Region bilang kabisera ng bansa at sentro ng pamahalaan.

 

“Ang paglilipat ng kabisera at sentro ng bansa ay isang malaking hakbangin. Malaki ang ginagampanan ng mga kabisera sa katayuan at pag-unlad ng mga bansa. Ito ang sumisimbulo ng kagalingan ng bansa at nagsisilbing batayan sa kaunlaran,” ani Trillanes.

 

Ngunit ayon kay Trillanes, sa kabila ng ilang dekada matapos maging kabisera ng bansa at sentro ng pamahalaan ang lungsod ng Maynila at NCR noong 1976, “ang kawalan ng urban planning na makikita sa baradong kanal, malawakang trapik, maduming hangin, na dinaragdagan ng pagdami ng squatters, ay nagdudulot ng mabagal na progreso sa Metro Manila.”

 

“Ang Metro Manila ay di kayang makipagsabayan sa mga kapital ng ibang bansa,” diin ni Trillanes.

 

“Upang mas maging maayos ang mga transaksyon ng gobyerno, at bigyang pagkakataon ang pag-unlad ng iba pang lugar sa bansa, dapat lamang masusing pag-aralan kung karapat dapat na manatiling kabisera at sentro ng pamahalaan ang Maynila at NCR,” dagdag pa ni Trillanes.

 

Sa ilalim ng Senate Bill 655, isang ad hoc commission ang itatatag upang pag-aralan ang nasabing panukala. Tatlong komisyoner ang itatalaga ng Pangulo upang bumuo rito, at secretariat na siyang magbibigay ng technical at administrative assistance sa komisyon.

 

Matapos ang dalawang taon ng pag-aaral nito, ang komisyon ay inaatasang mag-sumite ng report sa Pangulo.#