TRILLANES REFILES COMPREHENSIVE NURSING BILL

Sen. Antonio F. Trillanes IV has refiled Senate Bill No. 99 or the Comprehensive Nursing bill, which seeks to upgrade the country's nursing profession and raise the minimum salary of government nurses.

According to Trillanes: “Nurses in the country are faced with perennial issues such as the practice of hiring volunteer nurses in private hospitals instead of filling up the plantilla positions, and the prevalence of understaffed and ill-equipped healthcare units all over the country. There is also a growing number of nurses who are forced to work under job order arrangements or seek better opportunities abroad.”

This measure seeks to address these problems by creating an environment and framework that will complement the talent and competence of our nurses and that will equip them with the necessary tools to further improve and maintain the vibrant nursing profession in the country. Also, it will provide them with the necessary competitive edge to be able to compete in the international arena.

Under SBN 99, all entry-level government nurses shall receive a minimum base pay of not lower than Php 26,192. Aside from this, it also intends to enhance the powers of the Board of Nursing to better organize itself, and facilitate its functions and pursue its programs. It also seeks to expand the scope of nursing practice to encompass not only nursing education and nursing service but also research, and leadership and governance, as inherent areas of the practice.

“We also hope to end the practice of collecting fees from nurses in exchange for their voluntary works and the practice of assigning these volunteer nurses to do regular nurse functions without pay, by prohibiting said practices.”

“With this measure, we wish to improve the welfare of our nurses, which could jumpstart the improvement of other health care sectors and help stop the ‘mass exodus’ of health care professionals to other countries,” Trillanes further explained.

Trillanes, chairman of the Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, is set to conduct a committee hearing on the said measure on August 10.#

---------------------------------

TRILLANES MULING INIHAIN ANG COMPREHENSIVE NURSING BILL

Muling inihain ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang Senate Bill No. 99 o ang Comprehensive Nursing bill na naglalayong i-angat ang antas ng propesyon ng nursing at itaas ang kasalukuyang sahod ng mga nars sa gobyerno.

Ani Trillanes, “Ang mga nars sa bansa ay may kinakaharap na isyu tulad ng kinasanayang pagkuha ng mga boluntaryong nars sa mga pribadong ospital sa halip na punan ang mga plantilla positions at ang talamak na kakulangan sa mga empleyado at kagamitan ng mga healthcare units sa buong bansa. Kasama pa rito ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nars na napipilitang magtrabaho sa ilalim ng job order arragements o di kaya naman ay nangingibang bansa na lang.”

Nilalayon ng panukalang ito na solusyunan ang mga nasabing problema sa pamamagitan ng paglikha ng kundisyon na mas huhubog sa talento at kakayahan ng mga nars upang patuloy na mapaunlad ang kanilang propesyon, at maghahanda sa kanila na makipagsabayan sa labas ng bansa.

Sa ilalim ng SBN 99, lahat ng entry-level nars sa gobyerno ay makakatanggap ng sahod na hindi bababa sa Php 26,192. Bukod dito, naglalayon din ang panukalang batas na ito na mapalakas ang kapangyarihan ng Board of Nursing para maging mas maayos ang kanilang pamamalakad at pagpapatupad ng mga programa. Nilalawakan din nito ang saklaw ng propesyon, hindi lang ang nursing education at nursing service, kasama na rin ang research at leadership at governance.

“Umaasa rin tayo na mahihinto na ang nakagawiang pagkolekta ng bayad sa mga nars kapalit ang boluntaryo nilang serbisyo at ang pagbibigay sa kanila ng mga gawaing tulad sa mga regular na nars nang walang kapalit na sahod.”

“Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, nais nating mapabuti ang kapakanan ng ating mga nars, na magtutulak sa pagsasaayos ng iba pang sektor pangkalusugan at makatutulong sa pagtigil ng ‘mass exodus’ ng mga manggagawa nito patungong ibang bansa,” paliwanag pa ni Trillanes.

Nakatakdang sumailalim sa pagdinig ng Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, sa pamumuno ni Trillanes, ang nasabing panukalang batas sa August 10.#