Trillanes seeks to expedite release of building permits, certificates of occupancy

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV files Senate Bill No. 2902, which seeks to expedite and streamline the application of building permits and certificates of occupancy, in order to address the perennial problem of tedious and burdensome process of securing building documents.

The existing National Building Code under RA 6541 provides a framework of minimum standards and requirements to all buildings and structures by guiding, regulating, and controlling their location, siting, design, quality of materials, construction, use, occupancy, and maintenance, including their environment, utilities, fixtures, equipment, and mechanical electrical, and other systems and installations. Under said code, a building permit and a certificate of occupancy are required before and after the construction of the building, respectively.

“However, the process of securing these requirements has been long been problematic and the present legislation fails to address this. This has caused undue delays and has fostered and allowed corruption to persist throughout the procedure, similar to what has happened in Makati City based on the hearings conducted by the Senate Blue Ribbon Sub-committee regarding the alleged anomalies in the city,” Trillanes explained.

“In order to rectify this unfortunate situation, this measure seeks to amend RA 6541 to make the process of securing building permits and certificates of occupancy more efficient and more predictable by putting in place stricter provisions on the period for processing and approval thereof, and amending the appeals process, as well as the imposition of penalties on erring officials,” Trillanes further explained.

Under SBN 2902, application for building permits, after complying with all the requirements, shall be presumed approved if the approving officer did not act on the application within the prescribed period of 15 or 30 days, depending on the occupancy group of the applicant. In the same way, certificate of occupancy shall be deemed approved if the approving officer did not act on it seven (7) days after the completion of the requirements for inspection and occupancy, and payment of fees for the same.

Furthermore, in cases of non-approval of building permit application, the applicant may appeal, within 15 days upon receipt of the advice, to the Legal Division of the Department of Public Works and Highways, instead of appealing to the office of the Mayor of the chartered city or municipality, or the Governor of the province, where the building for which the permit is being applied for is located.

“By enacting this remedial legislation, we could prevent further occurrences similar to issues surrounding the reported anomalies in the release of building permits and certificates of occupancy in Makati City, and at the same time, create a more efficient system of securing building requirements,” Trillanes added.

“This is one of the measures we have crafted in response to the loopholes and issues we have observed, based on the on-going hearings on the alleged anomalies in Makati City. We have already filed some of the proposed measures based on the hearings conducted, and we will file more soon,” Trillanes, author of the Senate resolution on the alleged overpricing of Makati City carpark building, pointed out. ###------------------------
Tagalog version:


Trillanes, itinutulak na pabilisin ang proseso ng pagbibigay ng mga building permit at certificate of occupancy

Inihain ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang Senate Bill No. 2902, na naglalayong mapabilis at mapadali ang proseso ng pagkuha ng mga building permit at certificate of occupancy, upang matugunan ang kasalukuyang komplikadong proseso ng pagkuha ng mga nasabing permit.

Sa kasulukuyan, ang National Building Code na nasa ilalim ng Republic Act 6541 ay nagbibigay ng mga balangkas ng sukatan at mga kakailanganin para sa lahat ng mga gusali at istruktura, kasama ang pagsiguro sa kanilang tamang lokasyon, disenyo, kalidad ng materyales, at rason sa pagtatayo. Ayon dito, ang pagbibigay ng building permit ay kailangan bago itayo ang gusali at ang certificate of occupancy matapos itong itayo.

“Subalit ang proseso sa pagkuha ng mga nasabing requirement ay matagal nang nagiging problema at ang kasalukuyang batas ay ‘di ito kayang tugunan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang napeperwiso sa pagkuha ng mga nasabing permit at nagiging ugat pa ng maraming klase ng korapsyon, tulad ng nangyayari sa Makati, base sa mga lumabas na impormasyon sa kasalukuyang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Sub-committee ukol sa mga nauulat na anomalya sa lungsod,” ani Trillanes.

“Upang solusyunan ito, nilalayon ng SBN 2902 na amyendahan ang RA 6541 upang mas mapabilis ang pagkuha ng mga permit sa pamamagitan ng pagtatakda ng nararapat na bilang ng araw para makakuha nito, at ang pagsasaayos ng proseso ng pag-aapela, at pagpapataw ng parusa sa mga opisyal na lumalabag dito,” dagdag pa ni Trillanes.

Sa ilalim ng panukalang ito, ang pagkuha ng building permit, matapos maisumite ang lahat ng dokumentong kailangan, ay maituturing na aprubado na kung hindi mabibigyang-aksyon ng gobyerno sa loob ng 15 o 30 na araw, depende sa kinakabilangang occupancy group ng isang aplikante. Gayundin sa certificate of occupancy kung saan ang isang aplikasyon ay masasabing aprubado kung hindi mabibigyang-aksyon sa loob ng pitong (7) araw matapos maisumite ang mga requirement para dito.

Bukod pa rito, kung hindi maaprubahan ang isang aplikasyon, maaaring umapela ang isang aplikante sa Legal Division ng Department of Public Works and Highways sa loob ng 15 na araw matapos matanggap ang desisyon, sa halip na umapela sa tanggapan ng Alkalde ng isang lungsod o munisipyo, o Gobernador ng lalawigan, kung saan itatayo o nakatayo ang gusali na kinukunan ng permit.

Ayon pa kay Trillanes, “Sa pamamagitan ng panukalang ito, maiiwasan natin ang mga sitwasyong katulad ng nangyayari sa Makati City kung saan inuulat na may laganap na anomalya sa pagbibigay ng mga permit; gayundin ay magkakaroon tayo ng maayos na sistema sa pagkuha ng mga building requirement.”

“Isa lamang ito sa mga panukalang ating itinutulak bilang tugon sa mga problemang nakita natin, base sa kasalukuyang pagdinig ukol sa mga nauulat na mga anomalya sa Makati City. Naisumite na natin ang ilan sa mga ito, at marami pang susunod dito,” diin pa ni Trillanes, pangunahing may-akda ng resolusyon na nagpapa-imbestiga sa mga nauulat na anomalya sa Makati City. ###