Trillanes seeks to hike basic pay of public school teachers

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV has filed a bill seeking to raise the minimum pay of public school teachers to salary grade 20 or equivalent to P36,567.00 per month, in accordance with the 4th tranche of the implementation of the Salary Standardization Law scheduled this month.

 At present, the basic salary of public school teachers is pegged at grade 11 or about P18,549.00 a month, but Trillanes wants an increase as a way of paying tribute to their important contribution in educating the youth and to provide them with decent pay commensurate to the sacrifices they make in educating the country’s youth. 

“Public school teachers are looked upon and heralded as molders of our youth and prime movers of the education system. Yet, they are among the most underpaid professionals in the country,” Trillanes said. “Thus, it is but imperative and necessary to upgrade the salary grade of our public school teachers in recognition of the significant and very critical role they play in our society,” Trillanes said. 

Trillanes’ proposed legislation requires the Department of Education (DepEd) to draw up a specific programmed budget to cover the cost of upgrading the salary levels of all teacher plantilla positions over the next three years. 

According to the senator, this will also enable the Department of Budget and Management (DBM) to make the necessary adjustment to facilitate the smooth implementation of the salary hike, subject to the rules and regulations to be crafted by both the budget and education departments. 

Trillanes, however, clarified that any pay adjustment should be pursued based on the qualifications and length of service rendered by public school teachers and should not be prejudiced by any across the board adjustments. #


Trillanes, isinusulong na gawing doble ang sweldo ng mga guro

Isinusulong ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes sa Kongreso ang panukalang batas na naglalayong doblehin ang sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan sa susunod na tatlong taon. 

Sa ilalim ng kanyang panukala, nais ni Trillanes na gawing Salary Grade 20, mula sa kasalukuyang Salary Grade 11 ang sahod ng mga public schoolteacher. 

Batay sa kasalukuyang Salary Standardization Act, ang Salary Grade 20 ay katumbas ng P36,567.00 kada buwan. Samantalang ang Salary Grade 11 naman ay P18,549.00. 

Ayon kay Trillanes, nararapat lamang na taasan ang sweldo ng mga pampublikong guro bilang pagpapahalaga sa malaking kontribusyon nila sa bansa bilang taga-hubog ng ating mga kabataan, at bigyan sila ng karampatang sweldo na katumbas ng mga sakripisyong kanilang ginagawa. 

“Itinuturing ang mga guro bilang taga-hurno ng ating kabataan at pangunahing nagsusulong ng sistema ng edukasyon. Ngunit isa sila sa may mga pinakamabababang sweldo bilang propesyonal sa bansa,” giit ni Trillanes. 

“Sa madaling sabi, nararapat at kinakailangang itaas ang suweldo ng ating mga pampublikong guro bilang pagkilala sa kahalagahan at kritikal nilang papel sa ating lipunan,” dagdag pa niya.    

Iminungkahi ni Trillanes na simulan na ng Department of Education (DepEd) ang paglikha ng budget proposal na magtatakda ng halagang maaaring gugulin para sa pagpapataas ng antas ng sweldo ng lahat ng mga pampublikong guro sa susunod na tatlong taon. 

Ang nasabing proposal ay ipapasa naman sa Department of Budget and Management (DBM) na syang magrerebisa nito at magsusulong na maisama sa national budget para sa mga susunod na taon. 

Sakaling maaprubahan at maging ganap na batas, kapwa ang DepEd at DBM ang magpapatupad ng panibagong Salary Grade para sa mga pampublikong guro batay na rin sa gagawing patakaran at regulasyon. 

Gayunpaman, nilinaw ni Trillanes na ang pagtataas sa suweldo ay dapat angkop sa kwalipikasyon at haba ng serbisyong inilaan ng mga pampublikong guro at ito ay bukod pa sa anumang pagtaas ng sweldo na maaaring ibigay sa hinaharap. # 

Related links:

Bulgar - Doble-sahod sa titser 

Hataw - Sweldo ng guro ipinadodoble ni Trillanes