Trillanes seeks to re-nationalize PH healthcare system

More than 20 years since the devolution of the country’s healthcare system to local government units was implemented, Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV files Senate Bill No. 2577 to revert to the national government, through the Department of Health, the operation and management of all hospitals currently under the supervision of LGUs.

Trillanes said “One of the changes introduced by the Local Government Code was the devolution of the healthcare system, based on the assumption that local government executives would know where the need for such services is necessary and would be able to prioritize such needs. After several years of implementation, it was found out, however, that the quality of health services has slowly decayed in most areas of the country.”

Among the reasons Trillanes cited for this include the low priority given by LGUs to health concerns, corruption in the procurement of medicines, and denial of benefits of health workers, which are primarily due to the inability of LGUs to bear the financial costs of maintaining and operating hospitals and providing salaries and benefits, according to Trillanes.

Under SBN 2577, health services and facilities devolved to the local government units (LGUs) will be re-nationalized or returned to the operation and management of the national government, which, in effect, would repeal certain provision of the Local Government Code. Upon implementation of this proposal, re-nationalized hospitals and Rural Health Units/Centers will be authorized to use the income they derived from their operation to improve and upgrade the services they provide, as long as the supporting financial and work plans are first approved by the Department of Health.

“Through this measure, we hope that LGUs would be freed from financial burden, while we upgrade and standardize healthcare throughout the country,” Trillanes further explained.#
---------------------------------------------------------

Tagalog version:


Trillanes: Pangangasiwa sa mga hospital ng gobyerno ibalik sa DOH

Higit 20 taon mula nang ipatupad ang devolution ng pangangasiwa ng mga ospital at sistemang pangkalusugan sa bansa, inihain ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang Senate Bill No. (SBN) 2577 na naglalayong ibalik sa national government, sa pamamagitan ng Department of Health, ang operasyon at pangangasiwa nito na kasalukuyang nasa ilalim ng lokal na pamahalaan.

Sabi ni Trillanes “Isa sa mga pagbabagong sinimulan ng Local Government Code ay ang devolution ng sistemang pangkalusugan, na nakabatay sa paniniwalang mas batid ng mga lider ng mga lokal na pamahalaan kung saan mas higit kailangan ang serbisyong ito at paano ito bibigyang prayoridad. Ngunit, matapos ang ilang taon ng implementasyon, napagalaman na ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan ay patuloy na bumababa sa maraming bahagi ng bansa.

Ilan sa mga kadahilanang tinukoy ni Trillanes ay ang mababang prioridad na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga isyung pangkalusugan, ang korapsyon sa sistema ng pagbili ng mga gamot, at ang hindi pagbibigay ng sapat na benepisyo sa mga health workers, na sinasabing dulot ng kawalang kakayahan ng maraming lokal na pamahalaan na sagutin ang gastos ng pagpapanatili ng operasyon ng mga ospital at pagbibigay ng sapat na sahod at mga benepisyo sa mga manggagawa nito, ayon kay Trillanes.

Sa ilalaim ng SBN 2577, ang mga serbisyo at pasilidad pangkalusugan na kasalukuyang nasa ilalim ng pamahalaang lokal ay ibabalik muli sa pangangasiwa ng national government sa pamamagitan ng DOH, na magpapawalang-bisa sa ilang probisyon ng Local Government Code. Sa pagpapatupad sa panukalang ito, ang mga “re-nationalized” na ospital at Rural Health Units/Centers ay papayagang gamitin ang kanilang kita upang isaayos ang kanilang pasilidad at mga serbisyo, batay sa kanilang ipapa-aprubang supporting financial and work plans sa DOH.

“Sa pamamagitan ng panukalang ito, inaasahan nating matutulungan natin ang mga lokal na pamahalaan mula sa problemang pinansyal sa pagpapanatili ng kanilang sistemang pangkalusugan, habang inaangat natin ang kalidad pangkalusugan sa buong bansa,” paliwanag ni Trillanes. #