Trillanes spearheads coalition for K-12 suspension

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV on Saturday headed the launching of the broad coalition, comprising of the members of the Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines (COTESCUP), faculty, non-teaching staff, parents, labor unions and faculty associations, that seeks to convince government to shelve the controversial K to 12 program—citing the inadequate preparation of the country's educational system for the implementation of the new education program.


Trillanes, a known critic of the Program, who voted against RA 10533 (K to 12 Law) during the deliberations running up to the passage of the law said: “I have reviewed the policy environment, consulted various stakeholders, and conducted inspections of various schools nationwide," said the senator.

"Lumalabas sa lahat ng pagsusuring ito na hindi handa ang Pilipinas para sa K to 12. Sa halip, mas nararapat tawagin ang programang ito na K minus 12 (K-12) dahil sa mga probleang nakikita dito: Kakulangan sa PONDO; kakulangan sa KAGAMITAN; kakulangan sa CLASSROOM; kakulangan sa GURO; kakulangan sa PLANO; kakulangan sa PANAHON upang paghandaan ang implementasyon; kakulangan sa IMPORMASYON lalo na sa mga maaapektuhan sa malalayong lugar; kakulangan sa KONSULTASYON sa mga tunay na maaapektuhan ng Programa; kakulangan sa KOORDINASYON sa mga ibang sangay ng gobyerno at pribadong sekto; kakulangan sa OPORTUNIDAD para sa mga high school na agarang kailangan makahanap ng trabaho; kakulangan sa KAKAYANAN ng mga magulang na magpa-aral pa ng dagdag 2 taon sa high school; at kakulangan sa PUSO."

(The conclusion that can be drawn after going over all the facts is that the Philippines is not ready for K to 12. At this point it is more appropriate to call this the K MINUS 12 program because of the problems besetting the program: inadequate resources, inadequate tools, inadequate classrooms, inadequate teachers, inadequate preparation and planning, inadequate time to prepare for its implementation, inadequate information dissemination among its stakeholders, inadequate consultations among affected sectors, inadequate coordination between the government and private sectors, inadequate opportunities for those who will graduate from the program, inadequate capacity of parents to send children for additional 2 years in highschool, and inadequate heart.)

The Coalition for K to 12 Suspension, headed by Professor Rene Luis Tadle, said that it was formed because “based on the consultations we conducted, we found out that the country’s education system is woefully ill-prepared for this program."


The academic added that the majority of the country's high schools did not have enough classrooms and facilities to accommodate "the additional number of students as a result of this program" and added that K to 12 was "an additional burden for our already grossly underpaid teachers."

"Even most of the parents are not aware of the details of this program, including the financial burden it would bring them.”

In the manifesto prepared by the group, grounds for the suspension of the Program were cited, foremost was what it said was the government’s failure to “afford protection to labor” due to the 56,771 out of 111,351 college teachers and 22,838 non-teaching staff who face the risk of losing their jobs as a result of the dramatic decline in the number of college enrollees starting Academic Year 2016-2017.

The Coalition is preparing to conduct an aggressive nationwide information campaign through various media which will culminate in a massive protest scheduled on 9 May 2015, at Luneta Park in Manila. They will soon file a petition in the Supreme Court to ask for its suspension.

"We must work together and let our voices be heard by PNoy and the Supreme Court. Our goal is to make them realize that our country doesn’t need the K to 12 Program and the people cannot afford it,” Trillanes further explained.

“The present system worked for the earlier generations, and there is no reason why it shouldn’t work for the present crop of students. We just need to fill in the shortages in classrooms, teachers, desks, and books; and increase the salaries of teachers.”

Under the K to 12 Program, two more years, referred to as Senior high school, will be added to the current education system. The new system covers Kindergarten and 12 years of basic education: six years of primary education, four years of Junior High School, and two years of Senior High School.

During Senior High School, students are expected to specialize on the areas or career tracks they want to pursue, which include: Academic; Technical-Vocational-Livelihood; and Sports and Arts. The Academic track includes three strands: Business, Accountancy, Management (BAM); Humanities, Education, Social Sciences (HESS); and Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM). ###


-------------------------------------------------

Trillanes pinangunahan ang Kampanya Kontra K-12

Sa pangunguna ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV, nagkaisa sa isang pambihirang pagkakataon ang mga guro, samahan ng mga nasa akademya at mga kawani sa sektor ng edukasyon, sa isang panig, at ang mga magulang, mga unyon at iba pang kasapi ng organisadong sektor ng paggawa, sa kabilang banda, upang tumayong mukha ng lumulobong panawagan sa pagpapaliban ng implementasyon ng programang K to 12 ng gobyerno.

Ayon kay Trillanes, na kilalang kritiko ng K to 12 Program dahil sa mariin nitong pagtutol sa nasabing inisyatibo, noong nasa hapag pa ng deliberasyon ng Senado ang panukalang naisabatas bilang Republic Act 10533 (K to 12 Law) na nagbunsod sa lubusang pagkakatatag nito: “Nagsagawa na ang inyong lingkod ng review sa ginagalawang mga polisiya ng usaping ito. Sinangguni na rin natin ang mga may pakialam, may kinalaman at magiging apektado. Ito ay upang personal kong matunghayan kung ako ay nagkamali sa aking mariing pagtutol sa pagsasabatas ng programang ito,” ayon sa Senador.

“At base doon, kasama ang mga obserbasyong nakalap sa ating pag-iikot sa mga eskwelahan sa malaking bahagi ng bansa, lumalabas na hindi handa ang Pilipinas para sa K to 12. Sa halip, mas nararapat tawagin ang programang ito na K minus 12 (K-12) dahil sa mga problemang nakikita dito: Kakulangan sa PONDO; kakulangan sa KAGAMITAN; kakulangan sa CLASSROOM; kakulangan sa GURO; kakulangan sa PLANO; kakulangan sa PANAHON upang paghandaan ang implementasyon; kakulangan sa IMPORMASYON lalo na sa mga maaapektuhan sa malalayong lugar; kakulangan sa KONSULTASYON sa mga tunay na maaapektuhan ng Programa; kakulangan sa KOORDINASYON sa mga ibang sangay ng gobyerno at pribadong sekto; kakulangan sa OPORTUNIDAD para sa mga high school na agarang kailangan makahanap ng trabaho; kakulangan sa KAKAYANAN ng mga magulang na magpa-aral pa ng dagdag 2 taon sa high school; at kakulangan sa PUSO."

Ibinunyag din ng mga miyembro ng Coalition for K to 12 Suspension, kung saan kasama ang Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines (COTESCUP), ang kawalan ng sistematikong mga hakbang upang gawing sapat ang kahandaan ng lahat ng may kaugnayan sa pagsasakatuparan ng bagong sistemang batbat ng kontrobersiya.

Ayon kay Professor Rene Luis Tadle, Presidente ng Coalition, nabuo umano ang koalisyon dahil, ayon kay Tadle, “ipinakita ng resulta ng aming mga konsultasyon sa maraming bahagi ng kapuluan na hindi pa handa ang sistema ng ating edukasyon para sa programang ito.”

Maliban sa pagiging “dagdag-pasanin sa mga gurong hindi sapat ang kita” ng mga tungkuling nakakabit sa pagpapatupad ng nasabing programa, ibinunyag din ng propesor na karamihan sa mga eskwelahan sa bansa ay walang sapat na bilang ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad na magbibigay-daan sa “bugso ng karagdagang bilang ng mga estudyante na siyang kahihitnang-bunga ng programang ito.”

“Kung hindi man halos lahat, karamihan sa hanay ng mga magulang, ang nangangapa at walang alam sa mga detalyeng nakapaloob sa bagong programa, sampu ng mga nakasampa ditong abala’t pasanin na bigla na lang iaatang sa kanilang dagdag-pabigat.”

Sa manifesto nilang ipinamahagi, ang pangunahing batayan ng koalisyon sa panawagang suspension sa implementasyon ng programa ay ang “kabiguan ng pamahalaan na bigyan ng kaukulang proteksyon ang mga obrero sa sektor ng edukasyon” kung saan 56,771 sa 111,351 na mga guro sa kolehiyo at 22,838 na “non-teaching staff” ang nanganganib na mawalan ng trabaho dahil sa nakikinitang biglaang pagbaba ng bilang ng mga “college enrollees” pagtuntong ng Academic Year 2016-2017 sa kalagitnaang bahagi ng susunod na taon.

Inihahanda na ng koalisyon ang pagsasagawa ng malawakang “information campaign” sa buong bansa, na palalakasin pa isang malaking protesta na gagawin sa ika-9 ng Mayo 2015, sa Luneta Park sa Maynila. Sila ay nakatakda ring maghain ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagpapatigil nito.

“Kailangan nating pagsumikapang ihayag ang ating pinag-isang saloobin, sa paraang malinaw, malakas at makatwiran, hanggang marinig tayo ni PNoy at ng Supreme Court. Kaisa ako ninyo sa layuning iparating sa kanilang kabatiran na hindi kailangan ng ating bansa ang K to 12 Program at hindi kaya ng taumbayan ang pasakit na dulot nito,” diin ni Trillanes.

“Ang kasalukuyang sistema ay gumana sa mga naunang henerasyon kaya wala akong nakikitang dahilan para hindi ito gumana sa mga kasalukuyang estudyante. Kailangan lang nating tugunan ang kakulangan sa mga silid aralan, guro, silya, at libro; at itaas ang pasahod sa mga guro.”

Sa ilalim ng K to 12 Program daragdagan ng dalawang taong “Senior High School” ang kasalukuyang sistema ng Primary Education. Nakapaloob din dito ang pagpasok ng mga mag-aaral sa Kindergarten at 12 taong basic education - anim sa primary education, apat na taong Junior High School, at dalawang taon sa Senior High School.

Inaasahang may angkop nang kaalaman at sapat na kasanayan ang mga mag-aaral sa pagtatapos ng Senior High School hinggil sa kanilang napiling larangan o karerang tatahakin. Kabilang sa mga ito ang Academic; Technical-Vocational-Livelihood; at Sports and Arts. Ang Academic track ay kinabibilangan ng tatlong bahagi. Ito ay ang Business, Accountancy, Management (BAM); ang Humanities, Education, Social Sciences (HESS); at ang Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM). ###