Trillanes pushes for suspension of K to 12 before its full implementation in 2016

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is pushing for the suspension of the implementation of the K to 12 Program, pending resolutions to the current fundamental problems of the country’s education system, as well as the projected problems it will encounter at the start of its scheduled implementation in 2016.


"It is in the best interest of the country to suspend the K to 12 Program while we are addressing the perennial problems of our education system, such as the lack of classrooms and school materials, high student-teacher ratio, and low salary of teachers. In addition to this is the government's unpreparedness to the threatened retrenchment of around 85,000 college professors and employees when the program commences in 2016," said Trillanes, who conducted a country-wide inspections and consultations on K to 12.

“The poor quality of the country’s education system will only be solved by first addressing these fundamental problems. Once we provide a conducive learning environment, it’s going to reflect on the student’s performance in school," Trillanes, Chairman of the Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization, added.

Trillanes also scores the government's claim that they have already eradicated the classroom backlogs.

"That is not true. There are still a lot of schools which continue to use make-shift classrooms, or take shifts in using classrooms just to accommodate their students. This situation would even worsen once two batches of students would be absorbed in addition to the four levels of high school that we have now. In terms of school materials, students continue to share with each other with the ratio of as high as four students per module. This number will definitely increase as the K to 12 Program commences in 2016, " Trillanes emphasized.

Trillanes further laments the volunteer status of many Kindergarten teachers who earn only P3,000.00 per month. He, likewise, questions the inadequate training being provided for teachers, who sometimes shoulder the cost of their training, in preparation to the K to 12 implementation.

On the threatened retrenchment of college professors and employees, Trillanes said, “More than numbers, these are people who have families to support. The government should have anticipated this scenario when they pushed for this overly ambitious program.”

It can be recalled that Trillanes opposed the passage of the K to 12 Law due to the same unresolved problems of the country’s education system, which could dispute the good intention of the measure. #

Tagalog Version:


Trillanes, pinahihinto ang pagpapatupad ng K to 12

Pansamantalang pinahihinto ni Senador Antonio "Sonny" F. Trillanes IV ang naka-ambang pagpapatupad ng K to 12 Program habang hindi pa nasasaayos ang kasalukuyang mga problema sa sistema ng edukasyon sa bansa, kasama na ang mga inaasahang problemang haharapin nito kapag ipinatupad na ito sa 2016

"Mas makabubuti para sa ating bansa kung hindi muna ipatutupad ang K to 12 Program hanggat hindi pa nasosolusyunan ang mga problema sa sistema ng ating edukasyon tulad ng kakulangan sa mga silid-aralan at kagamitan ng mga estudyante, at ang kakulangan sa mga guro at ang kanilang mababang sahod. Dagdag pa rito ay ang kawalang plano ng ating pamahalaan sa inaasahang pagkakatanggal sa trabaho ng aabot sa 85,000 na mga guro at empleyado sa mga kolehiyo kapag nagsimula na ang programa sa 2016," ani Trillanes matapos mag-ikot sa iba’t-ibang panig ng bansa upang kumunsulta ukol sa K to 12.

"Aayos lamang ang kalidad ng edukasyon sa bansa kung masosolusyunan ang mga nasabing problema. Kung magagawa natin ito, mas magiging magaling ang ating mga estudyante," paliwanag ni Trillanes, taga-Pangulo ng Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization.

Pinuna rin ni Trillanes ang pahayag ng gobyerno na nasolusyunan na nito ang problema ng kakulangan sa mga classrooms.

"Hindi ito totoo. Maraming paaralan pa rin ang patuloy na gumagamit ng mga make-shift na classrooms, o di kaya'y nagpapalitan sa paggamit ng mga silid-aralan kahit mas maiksi pa ang haba ng mga klase nito sa tamang oras na aprubado ng Department of Education. Asahan nating lalala pa ito kapag pumasok na ang dalawang karagdagang batch ng mga estudyante sa ilalim ng K to 12. Sa mga kagamitan naman, patuloy ang paghahati ng mga estudyante na umaabot sa ratio na apat na estudyante sa bawat isang modyul. Ang nasabing numero ay siguradong lalaki pa kapag napatupad na ang programa sa 2016," diin ni Trillanes.

Ikinalulungkot din ni Trillanes ang patuloy na pagkakaroon ng mga volunteer teachers na kumikita lamang ng P3,000.00 kada buwan. Kinwestyon din nito ang kakulangan sa training ng mga guro na minsan pa’y sumasagot sa gastos ng sarili nilang training bilang paghahanda sa pagpapatupad ng K to 12.

Sa naka-ambang pagkakatanggal sa trabaho ng mga propesor at mga empleyado sa kolehiyo, sinabi ni Trillanes na higit pa sa numero, ang mga ito ay mga tao na may sinusuportahang pamilya. Dapat ay napaghandaan na ito ng gobyerno noong tinulak nito ang “maambisyong programa” na K to 12.

Matatandaang dati nang tinututulan ni Trillanes ang pagsasabatas ng ng K to 12 Program dahil sa mga nasabing problema na maaaring sumira sa magandang intensyon ng programa.#