Trillanes: Teachers deserve higher pay

In recognition of the essential role of teachers as the prime movers of the education system, Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV files Senate Bill No. 487, increasing the minimum salary grade of public school teachers from salary grade 11 to 20.


Trillanes said “Public school teachers are considered the most underpaid and overworked professionals in the society. Their low compensation belies the vital role they play in molding our youth. ”

 

Under SBN 487, the minimum salary grade of teachers will increase to Salary Grade 20, which is equivalent to P36,567.00 based on the present Salary Standardization Law, from the present Salary Grade 11, which is equivalent to P18,549.00.

 

The Department of Education (DepEd) shall be tasked to create a specific programmed budget needed to cover the expenses for the upgrading in salary levels for all the corresponding teacher plantilla positions over a period of three (3) years, allowing the Department of Budget and Management (DBM) to make the necessary budgetary adjustments to facilitate the smooth implementation of this Act.

 

"This measure fulfills the mandate of our Constitution for the government to ‘assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration.’ We hope that the immediate passage of this bill will boost the morale of and provide more vigor to our teachers to further assist the government in enhancing the quality of education in our country,” Trillanes, co-author of the Salary Standardization Law 3, explained.#

 

 

Tagalog Version:
Mas mataas na sahod para sa mga guro napapanahon - Trillanes

 

Bilang pagkilala sa importanteng papel ng mga guro sa pagtataguyod ng maayos na sistema ng edukasyon, inihain ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang Senate Bill No. 487 o panukalang batas na magtataas sa minimum salary grade ng mga pampublikong guro mula sa salary grade 11 hanggang 20.

 

Ayon kay Trillanes: “Ang pagtuturo ay isa sa mga pinaka-matrabaho ngunit may pinakamababang sahod  sa mga propesyon sa bansa. Ang ganitong sitwasyon ay taliwas sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan.”


Sa ilalim ng SBN 487, ang minimum salary grade ng mga guro ay itataas hanggang Salary Grade 20 na may katumbas na Php36,567.00 base sa kasalukuyang Salary Standardization Law, mula sa Salary Grade 11, na may katumbas na Php18,549.00.

                     

Ang Department of Education ay aatasang gumawa ng isang programa upang matugunan ang karagdagang badyet na kakailanganin sa pagtataas ng sahod ng mga guro sa loob ng tatlong taon. Ito ay upang mabigyang pagkakataon ang Department of Budget and Management na isaayos ang kabuuang badyet ng gobyerno dahil sa magiging epekto ng pagpapatupad ng panukalang ito.

 

“Ang panukalang ito ay tumutugon sa mandato ng Konstitusyon sa gobyerno na magtalaga ng pinakamataas na badyet sa edukasyon at matiyak na ang pagtuturo ay makakaengganyo at magpapanatili ng magagaling na guro sa pamamagitan ng sapat na pasahod. Inaasahan  na ang agarang pagpasa sa batas na ito ay magtataas ng morale at magbibigay sigla sa ating mga guro upang higit pang matulungan ang pamahalaan sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa,” paliwanag ni Trillanes, kamay-akda ng Salary Standardization Law 3.#