Trillanes wants to create Department of Sports

Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is pushing for the establishment of the Department of Sports to uplift the status of sports in the country.

“Almost twenty-one years after the existence of Philippine Sports Commission (PSC), the expected improvement and development of the Philippine sports is still wanting,” said Trillanes, chair of the Senate Committee on Amateur Sports Competitiveness. 

Trillanes lamented the fact that the development of sports as an integral part of national development was not a priority of past presidents and was not given the appropriate resources.

“Yet, they expect so much from the PSC and all these sports organizations to perform better. And that’s the intent of my proposed bill – to raise and promote a culture of sports excellence in the country,” Trillanes added.

Under Senate Bill No. 3092, or the Department of Sports Act of 2012, Trillanes said the sports agency will be the primary entity of the Executive Branch that will formulate policy, plan, coordinate, implement, promote and develop sports and physical fitness in the country.

“It is hoped that once the Department of Sports is established, sports would once again become an integral component of youth development, a galvanizing force for national unity and a source of national pride,” Trillanes explained. 

Under the Department of Sports are the Amateur Sports Development Bureau, which will focus on tapping and developing the grassroots level regardless of age and people with disability, and the International Sports Development Bureau, whose task is to create a pool of national athletes.

“A culture of sports is a lifestyle and if you have a citizenry that is sports-oriented you get to have better leaders as well, because people engaging in sports get to develop certain skills and values,” he said.

“The best way forward is for us to come together. There are more politics in sports than politics itself. If someone will use me as a battering ground for other groups, I’m not into that. I’m here to unify Philippine sports so all of us here can move forward as a country,” Trillanes said. #

Department of Sports, isinusulong ni Trillanes
 
Kasalukuyang isinusulong ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang panukalang batas na naglalayong iangat ang kalagayan ng palakasan sa bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Department of Sports.
 
Hangad ng panukala na matutukan ng lubusan ang pagpapaunlad ng palakasan na nakalulungkot mang isipin ay bigong naisakatuparan mula nang maitatag ang Philippine Sports Commission (PSC) noong 1990.
 
“Sa mahigit dalawampung taong pagkakatatag ng PSC, ang inaasahang pagbabago at pag-unlad ng isports sa Pilipinas ay hindi nangyari,” ani Trillanes na siyang tagapangulo ng Senate Committee on Amateur Sports Competitiveness.
 
Lubhang ikinalulungkot ni Trillanes na ang pagpapaunlad ng isports bilang bahagi ng pangkalahatang kaunlaran ay hindi kabilang sa mga pangunahing agenda ng mga nakaraang administrasyon.
 
Idinagdag pa nito na ang sports development ay hindi nabigyan ng sapat na atensyon at pondo kung kaya’t patuloy ang pagbagsak ng kalidad ng palakasan sa bansa.
 
Ngunit sa kabila ng kakulangan ng pondo at buong suporta mula sa pamahalaan, batid ng senador na ang lahat ay umaasa sa PSC at ibang sports organization ng maayos na laro at panalo mula sa ating mga pobreng atleta.
 
“Ang tunay na layunin ng aking panukalang batas ay itaas at palaganapin ang kultura ng isports sa buong bansa,” giit ni Trillanes.
 
Sa ilalim ng Senate Bill 3092 o ang Department of Sports Act of 2010 na inihain ni Trillanes, ang kagawaran ang siyang magiging pangunahing kinatawan ng ehekutibo sa pagbuo ng polisiya, plano, koordinasyon, implementasyon, pagpapalaganap at pagpapaunlad ng palakasan, at malakas na pangangatawan ng mga mamamayan.
 
“Ako ay umaasa na sa oras na maitatag ang Department of Sports, ang isports ay muling magiging bahagi ng pagpapaunlad sa mga kabataan – isang pwersang magpapaigting sa pagkakaisa at ating pagkamakabayan,” paliwanag ni Trillanes.
 
Ang Department of Sports ay magkakaroon ng tinatawag na Amateur Sports Development Bureau na tututok sa pagpapalaganap ng isports bilang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan, at ang International Sports Development Bureau na nakatuon sa pagpili ng mga pambansang manlalaro.
 
“Ang kultura ng sports ay nagreresulta ng isang nagkakaisa, malusog, disiplinado at produktibong mamamayan. Higit pa riyan, maari rin itong pagmulan ng maaayos at mahuhusay na mga lider dahil ang mga taong naglalaro ng isports ay may kasanayan sa pamumuno at pagbuo ng tamang desisyon sa kabila ng matinding pressure,” diin ni Trillanes.
 
Hinikayat din ng senador na magsama-sama ang lahat ng sports organization sa Pilipinas sa pagsulong ng Department of Sports at isantabi muna ang pulitika. “Sa ngayon, mas mapulitika pa ang isports ng ating bansa kaysa sa mismong pulitika.”
 
Nangako rin si Trillanes na hindi ito magpapagamit sa kahit na anong grupo sa larangan ng isports na nagsusulong na kani-kanilang pansariling agenda.
 
“Kung ang ilang grupo ay nag-aakalang magagamit nila ako para lamangan ang ibang grupo, pagpasensyahan nyo po, pero hindi ako para diyan,” pagklaro ni Trillanes. “Nandirito ako para pagkaisahin ang sports ng buong bansa upang magamit ito bilang isang pwersa ng pagkakaisa at pagiging makabayan.” #